Pomoc przed egzaminem

SPRZĘGANIE I ROZPRZĘGANIE

SPOSÓB WYKONANIA I DOKONANIA OCENY ZADAŃ SPRZĘGANIE I ROZPRZĘGANIA W CZASIE EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KAT. BE, B96, CE, DE, T
czytaj dalej

HAMOWANIE DO ZATRZYMANIA

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. DOTYCZY WSZYSTKICH KATEGORII  (oprócz AM i T)
czytaj dalej

RUSZANIE NA WZNIESIENIU

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu reguluje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
czytaj dalej