Pomoc przed egzaminem

RUSZANIE NA WZNIESIENIU

  • 01-03-2018

Ruszanie z miejsca do przodu na wzniesieniu reguluje: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.

I. KRYTERIA - Tabela nr 4 z załącznika nr 2.

  1. Po zatrzymaniu przed wyznaczonym miejscem do wykonania zadania, osoba egzaminowana zaciąga hamulec awaryjny.
  2. Przy ruszaniu pojazd nie powinien cofnąć się więcej niż 0,2 m.
  3. Silnik nie powinien zgasnąć.
 

II. KRYTERIA - Technika kierowania pojazdem (§23, ust.1, pkt. 1 lit. a)

  1. Nie dopuszcza się ruszenia i jazdy z kołami w poślizgu.
  2. Pojazd nie powinien ruszać z innego biegu niż pierwszy.
  3. Włączenie wstecznego biegu, ruszenie do tyłu i interwencja egzaminatora powoduje, że zachowanie osoby zdającej egzamin zagraża bezpośrednio życiu i zdrowiu uczestników ruchu drogowego – egzamin zostaje przerwany z oceną negatywną.

UWAGA

W przypadku kat. A1, A2 i A -  unieruchomienie pojazdu na pochyłości może być  wykonane przy użyciu dowolnego hamulca (ręcznego lub nożnego)

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją