Pomoc przed egzaminem

HAMOWANIE DO ZATRZYMANIA

Hamowanie od prędkości co najmniej 50 km/h do zatrzymania we wskazanym przez egzaminatora miejscu. DOTYCZY WSZYSTKICH KATEGORII  (oprócz AM i T)

I. KRYTERIA OCENY

 1. Pojazd powinien być rozpędzony do wymaganej prędkości na biegu czwartym, ew. trzecim.
 2. Pojazd powinien zatrzymać się w miejscu wyznaczonym możliwie blisko prawej krawędzi jezdni (na prawym pasie ruchu).
 3. Silnik nie powinien zgasnąć.
 

II. SPOSÓB WYKONANIA

 1. Nie dopuszcza się do wydawania przez egzaminatora poleceń niezgodnych z przepisami ruchu drogowego a więc nakazanie zatrzymania się w miejscach, gdzie jest to zabronione (patrz załącznik),
 2. Niewłaściwym jest wydawanie polecenia zatrzymania w miejscach, gdzie (biorąc pod uwagę ruch drogowy) do zatrzymania i tak by doszło, np. przed stojącym pojazdem, przed wyświetlanym czerwonym sygnałem, przed znakiem STOP, itp.
 3. Polecenie powinno być wydawane w sposób nie budzący wątpliwości co do istoty, jak i późniejszej oceny wykonania, np. zatrzymanie „na wysokości” czegoś zamiast „przed” czymś czy  „obok” czegoś.
 4. Przed rozpoczęciem jazdy po wykonaniu zadania, ocenie podlega zachowanie kierującego podczas włączania się do ruchu.
 

III. GDZIE ZABRANIA SIĘ ZATRZYMYWANIA POJAZDU?

 1. na przejeździe kolejowym, na przejeździe tramwajowym, na skrzyżowaniu oraz w odległości mniejszej niż 10 m od przejazdu lub skrzyżowania,
 2. na przejściu dla pieszych, na przejeździe dla rowerzystów oraz w odległości mniejszej niż 10 m przed tym przejściem lub przejazdem; na drodze dwukierunkowej o dwóch pasach ruchu zakaz ten obowiązuje także za tym przejściem lub przejazdem,
 3. w tunelu, na moście lub na wiadukcie,
 4. na jezdni wzdłuż linii ciągłej oraz w pobliżu jej punktów krańcowych, jeżeli zmusiłoby to innych kierujących pojazdami wielośladowymi do najeżdżania na tę linię,
 5. na jezdni obok linii przerywanej wyznaczającej krawędź jezdni oraz na jezdni i na poboczu obok linii ciągłej wyznaczającej krawędź jezdni,
 6. w odległości mniejszej niż 10 m od przedniej strony znaku lub sygnału drogowego, jeżeli zostałyby one zasłonięte przez pojazd,
 7. na jezdni przy jej lewej krawędzi, z wyjątkiem zatrzymania lub postoju pojazdu na obszarze zabudowanym na drodze jednokierunkowej lub na jezdni dwukierunkowej o małym ruchu,
 8. na pasie między jezdniami,
 9. w odległości mniejszej niż 15 m od słupka lub tablicy oznaczającej przystanek, a na przystanku z zatoką - na całej jej długości,
 10. w odległości mniejszej niż 15 m od punktów krańcowych wysepki, jeżeli jezdnia z prawej jej strony ma tylko jeden pas ruchu,
 11. na drodze dla rowerów, pasie ruchu dla rowerów oraz w śluzie rowerowej, z wyjątkiem roweru,
 12. na drodze, na której umieszczony jest znak zakazu B-36 „zakaz   zatrzymywania się”. Obowiązuje od miejsca ustawienia do najbliższego skrzyżowania o ile wcześniej nie zostały odwołane odpowiednim znakiem i dotyczy tej strony drogi po której znak się znajduje.
 

UWAGA

Zakaz zatrzymania lub postoju pojazdu nie dotyczy unieruchomienia pojazdu wynikającego z warunków lub przepisów ruchu drogowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją