EGZAMINOWANIE

Egzaminy praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. AM

Egzaminy praktyczne w zakresie prawa jazdy kat. AM mogą odbywać się w każdym mieście województwa lubuskiego po wcześniejszym uzgodnieniu z egzaminatorem nadzorującym, po spełnieniu minimalnych wymagań.