SZKOLENIE

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy

Ukończenie szkolenia jest wymagane od osób zamierzających przedłużyć ważność posiadanych uprawnień do wykonywania przewozu drogowego na stanowisku kierowcy bądź uzyskać takie uprawnienia po raz pierwszy, jeśli posiadają prawo jazdy kategorii:
  • C1, C1+E, C lub C+E wydane do dnia 10 września 2009 r.
  • D1, D1+E, D lub D+E wydane do dnia 10 września 2008 r.
Kierowca zobowiązany jest co 5 lat ukończyć szkolenie okresowe odpowiednio do pojazdu, którym wykonuje przewóz drogowy.
czytaj dalej