ICE - W nagłym przypadku

ICE

Czy już wpisałeś ten numer w swoim telefonie?
 
Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą skontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Włoskie media, po przeprowadzonych rozmowach z pracownikami służb ratowniczych zaproponowały, abyśmy wszyscy w specjalny sposób oznakowali w swojej komórce numer, pod którym to w nagłych wypadkach można byłoby skontaktować się z bliskimi poszkodowanych.

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można znaleźć przy poszkodowanych. Szybki kontakt pozwoliłby na uzyskanie takich informacji jak grupa krwi, jakie przyjmują leki, czy cierpią na jakieś choroby, czy są alergikami...

Ratownicy zaproponowali, aby każdy w swoim telefonie umieścił na liście kontaktów osobę, z którą trzeba się skontaktować w nagłych wypadkach. Lista zarejestrowanych kontaktów w naszych telefonach zwykle jest bardzo długa i nie wiadomo, kogo w pierwszej kolejności powinniśmy powiadomić.

Według włoskich ratowników, międzynarodowy, uniwersalny skrót, pod którym można umieścić taki numer to: ICE (=in Case of Emergency) tzn. w nagłym wypadku.

Takie oznakowanie upraszcza pracę wszystkim służbom ratowniczym. Gdyby ktoś chciał umieścić w swoim telefonie więcej osób przewidzianych do powiadomienia, mógłby je oznaczyć w następujący sposób: ICE1, ICE2, ICE3, itd.

Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może być bardzo użyteczny. Przecież dzisiaj prawie każdy dysponuje telefonem komórkowym. Podobna akcja jest rozwijana nie tylko w krajach Europy, ale także na całym świecie. W Polsce ginie w ruchu drogowym za dużo osób. Pamiętajmy, że ICE może pomóc każdemu w różnych sytuacjach, bowiem dotyczy nie tylko wypadków drogowych.

Prosimy Państwa o wprowadzenie pod hasłem ICE "namiarów" do Waszych najbliższych.
Jednocześnie prosimy o popularyzację tej idei. To nic nie kosztuje, a może pomóc ocalić niejedno życie.
 
Przeczytałeś a czy już wpisałeś ?