EGZAMINOWANIE

WORD Zielona Góra prowadzi państwowe egzaminy praktyczne w Żaganiu.

I. POJAZDY EGZAMINACYJNE - TOMASZOWO/ŻAGAŃ

Egzaminy praktyczne w zakresie kat. B odbywają się na pojazdach KIA RIO 2017 oraz pojazdach OSK zgłoszonych wczęsniej do egzaminu.   Egzaminy praktyczne w zakresie kategorii A, A1, A2, AM odbywają się wyłącznie na pojazdach dostarczonych przez ośrodki szkolenia kierowców. Pojazdy egzaminacyjne będące własnością OSK powinny zostać dostarczone najpóźniej 30 minut przed planowaną godziną egzaminu (dotyczy OSK, które zawarły umowę z WORD). W przypadku braku podpsianej umowy z WORD, pojazd OSK musi zostać każdorazowo szczegółowo zweryfikowany i dopuszczony do egzaminu w siedzibie głownej w Zielonej Górze.

II. REALIZACJA EGZAMINÓW

Część praktyczna egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy jest przeprowadzana:
  1. na placu manewrowym Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego znajdującego się w Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Tomaszowo ul. Leśna 20 (ODTJ Tomaszowo)
  2. w ruchu drogowym na drogach publicznych miasta Żagania - w zakresie obejmującym sprawdzenie pozostałych umiejętności wymaganych podczas części praktycznej egzaminu zdawanej kategorii prawa jazdy.
 

III. DOJAZD DO TOMASZOWA

IV. PLAC MANEWROWY