Prowadzone szkolenia

Prowadzone szkolenia

WORD Zielona Góra prowadzi następujące kursy i szkolenia:
 
 1. Kursy kwalifikacyjne dla egzaminatorów.
   
 2. Kursy przedegzaminacyjne dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych.

 3. Kurs doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 4. Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne).

 5. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.
   
 6. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

 7. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 8. Szkolenie: obsługa tachografu cyfrowego - czas pracy kierowców.

 9. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.