Informacje podstawowe

Informacje o zapisach na egzamin

Podstawowe informacje dotyczące zapisów na egzaminy państwowe na prawo jazdy.

I. WYMAGANIA PRZY ZAPISIE NA EGZAMIN

W celu dokonania zapisu na egzamin niezbędne jest podanie:
 • Numer PESEL lub daty urodzenia dla obcokrajowców nieposiadających numeru Pesel;
 • Numeru PKK ( profilu kandydata na kierowcę) lub PKZ (profilu kierowcy zawodowego).
Numer PKK lub PKZ uzyskuje się z Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego lub Urzędu Miasta na prawach powiatu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zdającej. Warunkiem dokonania zapisu na egzamin jest wniesienie odpowiedniej do kategorii i zakresu egzaminu opłaty egzaminacyjnej. Podanie numeru PKK lub PKZ niezbędne jest tylko przy pierwszym zapisie na egzamin.

II. MOŻLIWE SPOSOBY ZAPISU NA EGZAMIN

 1. Osobisty (lub przez osobę upoważnioną) zapis na egzamin w biurze obsługi klienta WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b
  • Po okazaniu numeru PKK/PKZ oraz PESEL lub daty ur. dla obcokrajowców, zostaje pobrana opłata i wyznaczona data egzaminu.
  • Po ustaleniu terminu wydane zostaje zaświadczenie oraz dowód wpłaty.
    
 2. Zapis na egzamin poprzez złożenie rezerwacji przez sieć Internet w portalu www.info-car.pl
  • Po dokonaniu rezerwacji terminu egzaminu poprzez portal Info-Car zostaje ona zweryfikowana przez pracownika WORD, a na adres e-mailowy zostaje wysłane  potwierdzenie zapisu,  bądź też informacja o powodzie jego odrzucenia.
Egzaminy praktyczne w portalu info-car zawierają dodatkową informację 'ZIELONA GÓRA" lub ŻAGAŃ/TOMASZOWO” w zależności od miejsca realizacji egzaminu.
 

III. WARUNKI ZAPISU NA EGZAMIN

Zapis na egzamin teoretyczny:
 • PKK/PKZ oraz PESEL lub data ur. dla obcokrajowców.
 • Opłata egzaminacyjna.
UWAGA - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA EGZAMINU TEORETYCZNEGO :
 • z  udziałem tłumacza przysięgłego do czasu rozpoczęcia testu,
 • w języku niemieckim, angielskim lub ukraińskim,
 • w języku migowym dla osób niesłyszących lub słabo słyszących,
 • na monitorze dotykowym (bez potrzeby używania myszki komputerowej).
Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości, należy dokonać zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta w WORD Zielona Góra i zgłosić taką potrzebę pracownikowi WORD składając odpowiedni wniosek (wzór w załącznikach). Jeżeli zapis został dokonany wcześniej, to wypełniony odpowiedni wniosek należy dostarczyć na co najmniej 2 dni roboczych przed egzaminem. W niektórych przypadkach wniosek może nie zostać uwzględniony np. gdy na dany egzamin już wcześniej ktoś zawnioskował o egzamin na monitorze dotykowym.
 
 
Zapis na egzamin praktyczny:
 • PKK/PKZ oraz PESEL lub data ur. dla obcokrajowców (po ukończonym kursie).
 • Opłata egzaminacyjna.
UWAGA  - ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ ODBYCIA EGZAMINU PRAKTYCZNEGO PRAWA JAZDY :
 • z  udziałem instruktora prowadzącego,
 • z udziałem tłumacza przysięgłego,
 • na pojeździe ośrodka szkolenia kierowców,
 • na pojeździe zapewnionym przez osobę egzaminowaną ( np. AUTOMAT).
Aby skorzystać z jednej z powyższych możliwości, należy dokonać zapisu na egzamin w biurze obsługi klienta w WORD Zielona Góra i zgłosić taką potrzebę pracownikowi WORD składając odpowiedni wniosek (wzór w załącznikach). Jeżeli zapis został dokonany wcześniej, to wypełniony odpowiedni wniosek należy dostarczyć na co najmniej 2 dni roboczych przed egzaminem.
 

IV. REZYGNACJA Z USTALONEGO TERMINU EGZAMINU

Rezygnacja z wyznaczonego wcześniej terminu egzaminu może nastąpić nie później niż 2 dni robocze przed datą wyznaczonego egzaminu, pod warunkiem poinformowania o rezygnacji w formie pisemnej w godzinach urzędowania WORD Zielona Góra oraz zwrotu oryginału zaświadczenia o zakwalifikowaniu na w/w egzamin.
 
 

V. PRZYSPIESZENIE TERMINU EGZAMINU

 1. Na wniosek osoby przystępującej do egzaminu istnieje możliwość złożenia podania do Dyrektora WORD z prośbą o przyspieszenie terminu  egzaminu, w przypadku konieczności zdawania egzaminu w innym terminie, niż wynika to z wolnych zaplanowanych miejsc.
 2. Osoba wnioskująca o przyspieszenie terminu egzaminu składa w sekretariacie WORD podanie wraz z uzasadnieniem prośby o zmianę terminu egzaminu i dokumentami potwierdzającymi uzasadnienie tej prośby.
 3. Dyrektor WORD, w wyjątkowych sytuacjach wyraża zgodę.
 4. Pracownik WOE powiadamia osobę zainteresowaną o wydanej decyzji i w przypadku zgody na przyspieszenie egzaminu zapisuje osobę zainteresowaną na wcześniejszy termin.
 5. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor może wyrazić zgodę na przyśpieszenie terminu egzaminu bez zachowania procedury określonej w pkt 1-3.

Załączniki