SZKOLENIE NAUCZYCIELI

Szkolenie nauczycieli w zakresie Wychowania Komunikacyjnego

SZKOLENIE NR 1: Szkolenie nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w zakresie Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie realizacji zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego. Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli rozpoczynających pracę w szkole w tym zakresie oraz tych nauczycieli, którzy do tej pory nie zostali przeszkoleni. Z uwagi na pandemię liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 25 osób. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się (do 1 października) za pomocą e-maila przesłanego na adres pasek@zg.wordy.pl  z podaniem podstawowych danych: imię i nazwisko, szkoła, telefon, adres e-mail do nauczyciela, nr szkolenia. Do osób zakwalifikowanych zostaną wysłane e-maile potwierdzające przyjęcie na szkolenie.
Termin szkolenia – sobota 9 października 2021 r. w godzinach 9:00 – 13:00.
Szkolenie odbędzie się w WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b.
Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.
Szkolenie jest bezpłatne.
W budynku Ośrodka obowiązuje noszenie maseczek.

SZKOLENIE NR 2: Szkolenie uzupełniające dla nauczycieli Wychowania Komunikacyjnego w zakresie zmian PoRD dotyczących hulajnóg elektrycznych, UTO, urządzeń wspomagających ruch

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego. Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli posiadających już przeszkolenie. Z uwagi na pandemię liczba miejsc jest ograniczona i wynosi 25 osób. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się (do 1 października) za pomocą e-maila przesłanego na adres pasek@zg.wordy.pl  z podaniem podstawowych danych: imię i nazwisko, szkoła, telefon, adres e-mail do nauczyciela, nr szkolenia. Do osób zakwalifikowanych zostaną wysłane e-maile potwierdzające przyjęcie na szkolenie.
Termin szkolenia – sobota 9 października 2021 r. w godzinach 13:00 – 15:00.
Szkolenie odbędzie się w WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b.
Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.
Szkolenie jest bezpłatne.
W budynku Ośrodka obowiązuje noszenie maseczek.