PROJEKT NA ROK SZKOLNY 2018/2019

PLATFORMA SZKOLENIOWA BRD - druga, zmieniona edycja

Szanowni nauczyciele,

Zapraszamy Was do zgłaszania udziału w drugiej, zmienionej edycji projektu Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM.

Zakres terytorialny:  pow. krośnieński, pow. nowosolski, pow. świebodziński, pow. wschowski, pow. zielonogórski,  pow. żagański, pow. żarski, miasto Zielona Góra.

Po analizie przeprowadzonej po poprzedniej edycji projektu postanowiliśmy wprowadzić kilka istotnych zmian:
  1. Wynagrodzenie dla koordynatora będzie obliczane jako suma:
    • 200,00 zł brutto za przeprowadzenie 10 udokumentowanych godzin lekcyjnych konsultacji z każdą  prowadzoną grupą uczniów (optymalna liczba uczniów w grupie 10-19),
    • 10,00 zł brutto za każdego uczestnika projektu, który do czasu zakończenia projektu ukończył poza szkołą 100% postępu e-learning i jego czas spędzony na nauce wyniósł co najmniej 240 minut (4 godziny),
    • 100,00 zł brutto za każdego uczestnika projektu, który do czasu zakończenia projektu uzyska pozytywny wynik egzaminu teoretycznego w WORD w zakresie prawa jazdy kat. AM,
    • 100,00 zł brutto za każdego uczestnika projektu, który do czasu zakończenia projektu uzyska pozytywny wynik egzaminu praktycznego w WORD w zakresie prawa jazdy kat. AM. 
  2. Wynagrodzenie dla koordynatora będzie płatne po zakończeniu projektu;
HARMONOGRAM PROJEKTU
DATA
CZYNNOŚĆ
UWAGI
do 05.12.2018 r.
Dyrektor szkoły składa deklarację uczestnictwa w projekcie
Skan deklaracji należy przysłać na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl
08.12.2018 r.
WORD Zielona Góra przeprowadzi spotkanie organizacyjne połaczone ze szkoleniem dla nauczycieli
W trakcie szkolenia zostaną zawarte umowy zlecenie z zgłoszonymi nauczycielami.
do 31.12.2018 r.
Dyrektor szkoły w porozumieniu z nauczycielem - koordynatorem BRD ujmuje zajęcia w planie lekcji szkoły.
 
od 01.12.2018 r. do 15.11.2019 r.
Nauczyciel - koordynator BRD reazlizuje projekt
W trakcie razliacji projektu prowadzone są planowe spotkania z uczniami oraz nadzorowanie ich postepów.
do 15.11.2019 r.
Nauczyciel - koordynator BRD przedkłada ostatecznie wszystkie dokumenty rozliczeniowe
Umowa zawierana będzie na okres do 30.11.2019 r.


W przypadku pytań prosimy o kontakt na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl

Załączniki