Cennik opłat za kursy i szkolenia

UWAGA! W przypadku zleceń grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny.
Oprócz wymienioncyh poniżej usług, organizujemy i przeprowadzamy również inne, spersonalizowane szkolenia, eventy i spotkania integracyjne odpowiadające na potrzeby Zleceniodawcy.
Zapraszamy do kontaktu.
 
Lp. Rodzaj i zakres kursu Cena [zł]
1. Kod 95: szkolenie okresowe kierowców zawodowych 890
2. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii 500
3. Szkolenie redukujące punkty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego (-6 pkt.) 1000
4. Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne - kat. B 990/13901
5. Certyfikat Kompetencji Zawodowych - kurs przedegzaminacyjny dla osób ubiegających się o CKZ w zakresie wykonywania transportu drogowego 1990
6. Kierowanie ruchem drogowym
4500/3002
8003
7. Kurs ADR: szkolenie podstawowe 950
8. Kurs ADR: specjalistyczny - przewóz w cysternach 750
9. Kurs ADR: specjalistyczny - klasa 1 lub 7 750
10. Doskonalenie techniki bezpiecznej jazdy (płyty poślizgowe) - kat. B 490/6904
11. Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów - kat. B 5900/62005
 
LEGENDA:
Cena przed ukośnikiem dotyczy opcji jazdy własnym pojazdem podczas zajęć praktycznych, za ukośnikiem - pojazdem Ośrodka
Cena przed ukośnikiem dotyczy opłaty za zlecone szkolenie grupy liczącej do 10 osób, za ukośnikiem dotyczy opłaty za kolejne osoby od 11 do 20
Cena za szkolenie jednej osoby dołączanej do grupy w ramach otwartego terminu
Cena przed ukośnikiem dotyczy opcji jazdy własnym pojazdem, za ukośnikiem - pojazdem Ośrodka
5 Cena przed ukośnikiem dotyczy opcji jazdy własnym pojazdem podczas zajęć praktycznych, za ukośnikiem pojazdem Ośrodka (dotyczy zajęć przeprowadzanych w ramach przedmiotu "Technika i taktyka jazdy" realizowanych na Ośrodku Doskonalenia Techniki Jazdy Tomaszowo)
 
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE:
Nie znalazłeś informacji których szukałeś? Zapraszamy do kontaktu:
- tel. 68 476 53 93
- osobiście: pok. 107 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 1500
- e-mail: zgora@wordy.pl