PROJEKT NA ROK SZKOLNY 2019/2020

PLATFORMA SZKOLENIOWA BRD - trzecia, zmieniona edycja

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza chętnych nauczycieli do współpracy przy organizacji projektu. Celem projektu jest pomoc młodzieży w szkoleniu teoretycznym do uzyskania prawa jazdy na motorower (AM). Do realizacji projektu zostanie udostępniona Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM.
Edycja 2019-2020 jest kontynuacją projektu rozpoczętego w 2017 roku. W szkoleniu mogą wziąć udział uczniowie, którzy ukończyli lub w najbliższym czasie ukończą 14 lat.
Oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli. W tym celu należy przesłać skan deklaracji swego uczestnictwa w projekcie na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl. Oczekujemy na zgłoszenia nauczycieli szkół podstawowych zajmujących się wychowaniem komunikacyjnym. Projekt obejmuje południowe powiaty województwa lubuskiego: świebodziński, krośnieński, zielonogórski, M. Zielona Góra, żarski, żagański, nowosolski, wschowski.
Z chętnymi nauczycielami zostanie podpisana umowa, której treść zamieszczamy poniżej. W załączeniu również treść deklaracji uczestnictwa w projekcie.
Wszelkie pytania o uściślenie informacji prosimy kierować na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl

Załączniki