Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Kliknij aby przejść do elektronicznej skrzynki podawczej WORD Zielona Góra
Wymagania dla przesyłanych dokumentów elektronicznych:
  • W celu złożenia pisma do urzędu konieczne jest posiadanie konta użytkownika na platformie ePUAP.
  • Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym: kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie XAdES-BES,  podpisem osobistym lub profilem zaufanym.
  • Akceptowalne formaty załączników to: DOC, DOCX, RTF, XLS, XLSX, CSV, TXT, GIF, BMP, JPG, PDF, ZIP.
  • Dokumenty zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
  • Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego dokumentu elektronicznego nie może przekroczyć 3MB.