PRZEPISY PRAWA

Przepisy regulujące warunki, tryb, zakres i sposób organizacji i przeprowadzania testów kwalifikacyjnych.

I. USTAWY

  • Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1212 z póź. zm.);
  • Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 450 z póź. zm.);
  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 180 z póź. zm.);

II. EGZAMINOWANIE I SZKOLENIE

  • Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. z 2022 r. poz. 739)