SZKOLENIE

Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)

I. CEL SZKOLENIA

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku lub awarii, a w sytuacji, gdy wypadek lub awaria zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia ich skutków, a przede wszystkim zapewnienia bezpieczeństwa załogi pojazdu, innych osób i środowiska.
czytaj dalej

Kurs doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych

I. CEL SZKOLENIA
 
Głównym celem szkolenia jest dostarczenie kandydatom na doradców niezbędnej wiedzy z zakresu zagrożeń związanych z przewozem drogowym towarów niebezpiecznych, ustaw i innych przepisów mających zastosowanie w tym zakresie oraz wpojenie im umiejętności niezbędnych do wykonywania spoczywających na nich obowiązków.
czytaj dalej