POMOC PRZED EGZAMINEM

Jazda szkoleniowa na placu manewrowym

I. SZKOLENIA NA PLACU MANEWROWYM W ZIELONEJ GÓRZE

Mając na celu zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego WORD Zielona Góra umożliwia zapoznanie się z placem manewrowym poprzez odbycie jazd szkoleniowych.
Z jazd takich mogą korzystać Ośrodki Szkolenia Kierowców ( z zawartą umową z WORD ) wraz z osobami szkolonymi na pojeździe OSK, posiadające wyznaczone na dany dzień i godzinę stanowisko do przeprowadzenia szkolenia. Szkolenia są prowadzone poza godzinami przeprowadzania egzaminów państwowych.
 
Opłata dla OSK za korzystanie przez jedną godzinę umowną z placu manewrowego:
  • 50 zł (brutto) – w przypadku kategorii B, B(96), C, C+E, D, T, B+E (godzina umowna wynosi od 55 do 60 minut)
  • 100 zł (netto) – w przypadku kategorii AM, A1, A2, A (godzina umowna wynosi od 55 do 60 minut).
Rezygnacja z jazdy szkoleniowej może nastąpić nie później niż 3 dni przed wyznaczonym terminem w Biurze Obsługi Klienta.

II. SZKOLENIA NA PLACU MANEWROWYM W TOMASZOWIE k/ŻAGANIA

W wybrane dni tygodnia plac manewrowy z dwoma stanowiskami w Tomaszowie jest udostępniany dla potrzeb szkolenia.
Warunki skorzystania, takie same, jak dla szkoleń w Zielonej Górze.