Szkolenia

PROWADZONE SZKOLENIA

WORD Zielona Góra prowadzi następujące kursy i szkolenia:
 
 1. Kursy kwalifikacyjne dla egzaminatorów.
   
 2. Kursy przedegzaminacyjne dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych.

 3. Kurs doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

 4. Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne).

 5. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy (kod 95).
   
 6. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

 7. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii.

 8. Szkolenie redukujące punkty karne za naruszenia przepisów ruchu drogowego (-6 pkt.).

 9. Szkolenie: obsługa tachografu cyfrowego - czas pracy kierowców.

 10. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

 11. Kurs z zakresu doskonalenia techniki i taktyki bezpiecznej jazdy (płyty poślizgowe) - ODTJ Tomaszowo.

 12. Jazda w tzw. warunkach specjalnych w ramach kwalifikacji wstępnej kierowców (kod 95) - ODTJ Tomaszowo.
UWAGA! W przypadku zleceń grupowych istnieje możliwość negocjacji ceny.
Oprócz wymienioncyh powyżej usług, organizujemy i przeprowadzamy również inne, spersonalizowane szkolenia, eventy i spotkania integracyjne odpowiadające na potrzeby Zleceniodawcy.
Zapraszamy do kontaktu.