Szkolenia

PROWADZONE SZKOLENIA

 1. Kursy kwalifikacyjne dla egzaminatorów.
   
 2. Kursy dla kandydatów na instruktorów i instruktorów.

 3. Kursy przedegzaminacyjne dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych.

 4. Kursy doradców ds. bezpieczeństwa przewozu drogowego towarów niebezpiecznych.

 5. Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne).

 6. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 7. Kwalifikacja wstępna kierowców wykonujących przewóz drogowy.

 8. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

 9. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

 10. Szkolenie: obsługa tachografu cyfrowego - czas pracy kierowców.

 11. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.