Szkolenia

PROWADZONE SZKOLENIA

  1. Kursy kwalifikacyjne dla egzaminatorów.

  2. Kursy przedegzaminacyjne dla osób ubiegających się o certyfikat kompetencji zawodowych.

  3. Kurs doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

  4. Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne).

  5. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy.

  6. Kwalifikacja wstępna kierowców wykonujących przewóz drogowy.

  7. Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym.

  8. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego.

  9. Szkolenie: obsługa tachografu cyfrowego - czas pracy kierowców.

  10. Kurs z zakresu udzielania pierwszej pomocy.