Pomoc przed egzaminem

SPRZĘGANIE I ROZPRZĘGANIE

SPOSÓB WYKONANIA I DOKONANIA OCENY ZADAŃ SPRZĘGANIE I ROZPRZĘGANIA W CZASIE EGZAMINU NA PRAWO JAZDY KAT. BE, B96, CE, DE, T

I. SPRZĘGANIE POJAZDU SILNIKOWEGO Z PRZYCZEPĄ

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 15 minut – osoba niepełnosprawna nie więcej niż 30 minut (włącznie ze sprawdzeniem oświetlenia przyczepy). Dodatkowo przed sprzęganiem należy sprawdzić mechanizm sprzęgający (w tym przewody hamulcowe i elektryczne), elementy przyczepy związane z jej załadunkiem oraz sposób zabezpieczenia ładunku. Dopuszcza się wykonanie zadania bez zapiętych pasów bezpieczeństwa.

Czynności wykonywane w trakcie sprzęgania:
 1. podjazd pojazdem silnikowym przed przyczepę,
 2. cofnięcie pojazdem silnikowym w kierunku przyczepy w sposób umożliwiający dokonanie sprzęgnięcia,
 3. regulacja wysokości zaczepu przyczepy (w przypadku, gdy konstrukcja przyczepy to umożliwia),
 4. dokonanie połączenia zaczepu przyczepy z hakiem lub zaczepu pojazdu silnikowego oraz zabezpieczenie przed rozłączeniem.
  • Popełniane błędy:
   • Silne uderzenie pojazdem (opuszczonym sworzniem zaczepu) w dyszel przyczepy. Egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny;
   • Silne uderzenie pojazdem (belką tylną ramy, kielichem zaczepu) w dyszel przyczepy. Egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny;
   • Niepełne osadzenie sworznia zaczepu. Egzaminator nie reaguje. Po sprawdzeniu świateł egzaminator przerywa egzamin, wynik negatywny;
   • Skrzywienie kielicha zaczepu, zablokowany sworzeń nie chce opaść. Egzaminator czeka do końca dopuszczalnego czasu na wykonanie tego zadania, po czym poleci jego powtórzenie od początku złączania,
   • Całkowite wyjęcie klinów lub ich znaczne rozsunięcie przed sprzęgnięciem. Egzaminator nie dopuszcza do wykonania zadania, przerywa egzamin, ocena negatywna.
   • Przejechanie przez kliny podczas sprzęgania. Egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny.
 5. podłączenie do pojazdu silnikowego: przewodów elektrycznych przyczepy (silnik pojazdu wyłączony), przewodów hamulcowych przyczepy, sprawdzenie działania świateł przyczepy, zwolnienie hamulca postojowego jeżeli przyczepa jest w niego wyposażona.
  • Popełniane błędy:
   • Nie ma znaczenia czy zdający w pierwszej kolejności podłącza przewody hamulcowe czy elektryczne, nie jest to błąd;
   • Jeżeli osoba zdająca zaczyna podłączanie przewodów elektrycznych przy uruchomionym silniku. Egzaminator- przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie zadania od ponownego podłączania przewodów;
   • Niewyjęcie klinów. Osoba egzaminowana wykonuje kolejne czynności, aż do początku wykonywania następnego zadania, tj. ruszenia. W czasie gdy samochód rusza, egzaminator przerwie egzamin, wynik negatywny;
   • Niesprawdzenie wszystkich świateł lub też błędne ich wskazanie i nazywanie powoduje powtórzenie tej części zadania;
   • Brak linki zabezpieczającej (dotyczy kat. BE i B96).
W przypadku części praktycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii B+E, B96, C1+E, C+E, D1+E, D+E lub T brak umiejętności sprzęgnięcia pojazdu z przyczepą nie pozwala na realizację pozostałych zadań na placu manewrowym oraz w ruchu drogowym - § 28 ust. 3 rozporządzenia MIiB - wynik egzaminu negatywny.

II. ROZPRZĘGANIE POJAZDU SILNIKOWEGO Z PRZYCZEPĄ

Na wykonanie zadania osoba egzaminowana ma nie więcej niż 10 minut  – osoba niepełnosprawna nie więcej niż 20 min.

Czynności wykonywane podczas rozprzęgania:
 1. uruchomienie („zaciągnięcie” dźwigni) hamulca postojowego pojazdu silnikowego i wyłączenie silnika,
 2. zabezpieczenie pojazdu silnikowego i przyczepy przed samoczynnym przemieszczeniem się (użycie klinów i hamulca postojowego przyczepy),
  • popełniane błędy:
   • Niepodłożenie klinów. Egzaminator zezwoli na wykonywanie dalszych czynności do momentu podjęcia próby odłączenia przewodów hamulcowych. W takiej sytuacji przerwie wykonywanie tych czynności i poleci powtórzenie  rozłączania od początku (zespół w stanie jak przed rozpoczęciem wykonywania zadania),
   •  Odłączanie przewodów w dowolnej kolejności np. w pierwszej kolejności elektryczne, a następnie hamulcowe i odwrotnie, nie jest błędem
 3. wysunięcie podpory,
  • popełniane błędy:
   • Niewysunięcie podpory. Egzaminator nie będzie reagował do mementu, gdy egzaminowany wsiądzie do pojazdu i uruchomi silnik. Po uruchomieniu silnika przerywa egzamin, wynik negatywny.
 4. rozłączenie pojazdu z przyczepą (odjechanie pojazdem), ustawienie pojazdu obok przyczepy,
  • popełniane błędy:
   • Nierozłączenie (niepodniesienie sworznia zaczepu). Egzaminator nie będzie reagował do mementu, gdy egzaminowany wsiądzie do pojazdu i uruchomi silnik, a następnie ruszy. Po ruszeniu informuje o nieudanej próbie rozprzęgnięcia. Druga próba rozpoczyna się od podniesienia sworznia; Nie dotyczy to sytuacji, gdy egzaminowany przejedzie kołami przyczepy przez kliny lub gdy nie rozłączy linki zabezpieczającej przy kat. BE i B96.
   • Próba odjechania pojazdem, gdy przewody nie są rozłączone powoduje przerwanie egzaminu z jednoczesnym ustaleniem wyniku jako negatywny.

UWAGA

W TRAKCIE WYKONYWANIA POWYŻSZYCH CZYNNOŚCI NIE DOPUSZCZAMY DO PRZECHODZENIA PRZEZ „DYSZEL” PRZYCZEPY, ACZKOLWIEK NIE PODLEGA TO OCENIE.
 
OPUSZCZENIE POJAZDU SILNIKOWEGO LUB POZOSTAWIENIE PRZYCZEPY BEZ URUCHOMIONEGO HAMULCA JEST BŁĘDEM SKUTKUJĄCYM PRZERWANIEM EGZAMINU.
 
Niniejsze opracowanie nie wyczerpuje wszystkich możliwych przypadków i sytuacji mogących mieć wpływ na wynik egzaminu. Każdorazowo egzaminator podejmie decyzję o ocenie wykonania zadania biorąc pod uwagę sposób wykonania tego zadania.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją