Nowości

8 kwietnia wznawiamy realizację egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2024 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 2  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659), WORD Zielona Góra wznawia realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją