Nowości

Przerwa w działaniu usługi rezerwacji egzaminów on-line

W dniu 07-11-2023 r. w godzinach od 15.00 do 20.00 (ze względu na prace przeprowadzane w WORD Zielona Góra) mogą wystąpić problemy z działaniem usługi rezerwacji egzaminów on-line (info-car).
czytaj dalej

Zawieszenie przeprowadzania egzaminów praktycznych na kategorie motocyklowe

Szanowni Państwo, informujemy, iż z dniem 2 listopada 2023 roku Ośrodek zawiesza na okres jesienno zimowy przeprowadzanie egzaminów praktycznych na wszystkie kategorie motocyklowe prawa jazdy .

Wznawiamy szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego!

Zapraszamy na szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego. Najbliższy wolny termin 20 października 2023 r. 
czytaj dalej

Akcja "Senior na drodze"

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami akcji Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego organizowanej również w województwie lubuskim.

Praca dla egzaminatorów!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko EGZAMINATOR

Wymagania:
  • uprawnienia egzaminatora prawa jazdy w rozumieniu Ustawy o kierujących pojazdami,
  • dyspozycyjność, pracowitość, sumienność,
  • wysoka kultura osobista.
Do obowiązków egzaminatora należy:
  • realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w  pełnym wymiarze godzin (okres próbny),
  • pakiet socjalny z ZFŚS,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
  • pracę w systemie jednozmianowym w 2 lokalizacjach,
  • CV prosimy przesyłać na adres zgora@zg.wordy.pl lub na adres korespondencyjny:
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze,
ul. Nowa 4b,
65-339 Zielona Góra
z dopiskiem „Oferta – egzaminator”
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wypełnienie i dołączenie do CV znajdującego się w niej oświadczenia wg załącznika:

Ograniczenia dotyczące zapisów na egzamin

Wprowadza się ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze na podstawie zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadza ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
 
            Każda osoba zapisująca się na egzamin zobowiązana jest okazać pracownikowi WORD dokument zawierający wizerunek  i numer pesel w celu jej identyfikacji. Dodatkowo przy pierwszym  zapisie wymagane jest podanie numeru PKK.
 
            Warunkiem dokonania zapisu na egzamin lub uzyskania informacji o egzaminie w WORD przez osobę inną niż ta, której dane dotyczą, będzie możliwe po okazaniu pracownikowi WORD pisemnego upoważnienia wystawionego dla tej osoby. Pracownik WORD ma prawo żądać okazania przez osobę upoważnioną dokumentu zawierającego jej wizerunek oraz dane zawarte w upoważnieniu.
 

Załączniki