Nowości

Wstrzymanie realizacji egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

Informujemy, że od dnia 7 listopada 2022 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1206), WORD Zielona Góra wstrzymuje realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.
 
czytaj dalej

Praca dla egzaminatorów!

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze poszukuje kandydatów na stanowisko EGZAMINATOR

Wymagania:
  • uprawnienia egzaminatora prawa jazdy w rozumieniu Ustawy o kierujących pojazdami,
  • dyspozycyjność, pracowitość, sumienność,
  • wysoka kultura osobista.
Do obowiązków egzaminatora należy:
  • realizowanie zadań wynikających z Rozporządzenia Ministra w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez egzaminatorów oraz wzorów dokumentów stosowanych w tych sprawach.
Oferujemy:
  • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w  pełnym wymiarze godzin (okres próbny),
  • pakiet socjalny z ZFŚS,
  • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
  • pracę w systemie jednozmianowym w 2 lokalizacjach,
  • wysokość pensji reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów przeprowadzających egzaminy kandydatów na kierowców i kierowców, odpowiednio do posiadanego przez egzaminatora zakresu uprawnień do egzaminowania;
CV prosimy przesyłać na adres zgora@zg.wordy.pl lub na adres korespondencyjny:
 
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze,
ul. Nowa 4b,
65-339 Zielona Góra
z dopiskiem „Oferta – egzaminator”
 
Informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.
 
Prosimy o zapoznanie się z klauzulą informacyjną oraz wypełnienie i dołączenie do CV znajdującego się w niej oświadczenia wg załącznika:

Egzaminy kwalifikacji zawodowej kierowców - kod 95

WORD Zielona Góra informuje, że otrzymał od Ministerstwa Infrastruktury gotowe do wykorzystania zestawy testów stanowiących zatwierdzony katalog pytań i rozpoczyna zapisy na testy kwalifikacyjne.
 
Testy kwalifikacyjne w okresie przejściowym (tj. do czasu uruchomienia formy komputerowej) będą realizowane w formie papierowej.
 
czytaj dalej

X międzyszkolny Kramski Turniej Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Zapraszamy do zapoznania się z relacją oraz wynikami X międzyszkolnego Kramskiego Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, który odbył się w środę, 23 marca 2022 r. w Zespole Edukacyjnym w Nowym Kramsku. Wsparcia rzeczowego oraz finansowego w Turnieju udzielił m.in. WORD w Zielonej Górze. Szczegóły w linku poniżej.

 

Zasady organizowania i przeprowadzania egzaminów - obowiązuje od 28.03.2022r.

Informujemy, iż z dniem 28.03.2022r. zmianie ulega Regulamin rygorów i ograniczeń stosowanych podczas egzaminów na prawo jazdy w okresie trwania pandemii SARS-CoV2. Szczegółowe informacje w załączniku poniżej.

Załączniki

Zmiana zasad jazd szkoleniowych na placu manewrowym

WORD Zielona Góra informuje, iż z dniem 1 marca 2022r zmianie ulegają zasady oraz cennik jazd szkoleniowych realizowanych na placu manewrowym przeznaczonym do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz cennikiem zamieszczonymi poniżej.

Załączniki

Masz problem z czytaniem, nie nadążasz za tempem egzaminu?

W WORD Zielona Góra istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla osób dyslektycznych lub mających trudności z czytaniem z innych przyczyn, z wykorzystaniem pomocy lektora.
 
czytaj dalej

Ograniczenia dotyczące zapisów na egzamin

Wprowadza się ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze na podstawie zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadza ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
 
            Każda osoba zapisująca się na egzamin zobowiązana jest okazać pracownikowi WORD dokument zawierający wizerunek  i numer pesel w celu jej identyfikacji. Dodatkowo przy pierwszym  zapisie wymagane jest podanie numeru PKK.
 
            Warunkiem dokonania zapisu na egzamin lub uzyskania informacji o egzaminie w WORD przez osobę inną niż ta, której dane dotyczą, będzie możliwe po okazaniu pracownikowi WORD pisemnego upoważnienia wystawionego dla tej osoby. Pracownik WORD ma prawo żądać okazania przez osobę upoważnioną dokumentu zawierającego jej wizerunek oraz dane zawarte w upoważnieniu.
 

Załączniki