Nowości

8 kwietnia wznawiamy realizację egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

Informujemy, że od dnia 8 kwietnia 2024 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 2  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury z dnia 24 listopada 2023 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2023 r. poz. 2659), WORD Zielona Góra wznawia realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.
 
czytaj dalej

Zmiana cennika jazd szkoleniowych na placu manewrowym

WORD Zielona Góra informuje, iż z dniem 1 stycznia 2024 r.  zmianie ulega cennik jazd szkoleniowych realizowanych na placu manewrowym przeznaczonym do egzaminowania kandydatów na kierowców i kierowców. Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do zapoznania się z regulaminem oraz cennikiem zamieszczonymi poniżej.

Załączniki

Nowe zasady pilotowania pojazdów nienormatywnych od 17 lutego 2024

W efekcie wieloletnich prac wielu osób i instytucji powstały nowe, polskie przepisy ujednolicające wzór pojazdu pilotującego: wygląd, wyposażenie, oznakowanie oraz opisujące kwalifikacje osób wykonujących zadania pilotażu - adekwatne do czasów w których żyjemy. Poprzednie normy znacząco odstawały od wymagań współczesności i pozostawiały nasz kraj daleko w tyle Europy.
 
czytaj dalej

Ograniczenia dotyczące zapisów na egzamin

Wprowadza się ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze na podstawie zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadza ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
 
            Każda osoba zapisująca się na egzamin zobowiązana jest okazać pracownikowi WORD dokument zawierający wizerunek  i numer pesel w celu jej identyfikacji. Dodatkowo przy pierwszym  zapisie wymagane jest podanie numeru PKK.
 
            Warunkiem dokonania zapisu na egzamin lub uzyskania informacji o egzaminie w WORD przez osobę inną niż ta, której dane dotyczą, będzie możliwe po okazaniu pracownikowi WORD pisemnego upoważnienia wystawionego dla tej osoby. Pracownik WORD ma prawo żądać okazania przez osobę upoważnioną dokumentu zawierającego jej wizerunek oraz dane zawarte w upoważnieniu.
 

Załączniki