SZKOLENIE

Szkolenie kierowców wykonujących przewóz drogowy w ramach kwalifikacji wstępnej

Szkolenie jest niezbędne dla kierowców posiadających uprawnienia kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E zamierzających zajmować się zawodowym przewozem towarów lub osób. Część praktyczna szkolenia odbywa się na pojazdach stosowanych w transporcie drogowym w ruchu drogowym oraz w ośrodku doskonalenia techniki jazdy ODTJ Tomaszowo. Co 5 lat od ukończenia szkolenia w zakresie kwalifikacji wstepnej, w celu zachowania uprawnień, należy odbyć szkolenie okresowe.
czytaj dalej

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy

Szkolenie jest niezbędne dla kierowców posiadających uprawnienia kat. C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D, D+E zajmujących się zawodowym przewozem towarów lub osób, które wcześniej ukończyły szkolenie kwalifikacji wstepnej lub szkolenie okresowe.  Co 5 lat, w celu zachowania uprawnień, należy odbyć ponownie szkolenie okresowe.
czytaj dalej