LUBUSKI KONKURS BRD

Lubuski Konkurs BRD - nowa inicjatywa

  • 09-11-2018
Lubuski Konkurs BRD – jest to całkowicie nowa, wychodząca na przeciw oczekiwań uczniów, nauczycieli, dyrektorów szkół inicjatywa związana z bezpieczeństwem w ruchu drogowym. Zachęcamy lubuskich nauczycieli do udziału szkół w Konkursie. Udział jest szansą na uzyskanie przez wszystkich uczniów wiedzy i umiejętności z zakresu BRD, ale także na uzyskanie tytułu laureata konkursu przedmiotowego (dodatkowe punkty rekrutacyjne do wybranej szkoły ponadpodstawowej). Każdy uczeń ma szanse zostać laureatem – poza wiedzą i umiejętnościami nie ma żadnego ograniczenia w tym zakresie. Formuła awansu jest tak skonstruowana, że każdy uczeń reprezentujący wysoki poziom ma możliwość awansowania, a jego wynik nie jest uzależniony od poziomu szkolnych kolegów. Dodatkowo bardzo cenne jest, że nauczyciele, których uczniowie uzyskają tytuł laureata ułatwiają sobie drogę awansu zawodowego, a także dostęp do nagród dyrektora szkoły oraz innych dodatków finansowych Przypominamy, że Konkurs pojawił się w wyniku wprowadzenia w życie lubuskich wniosków ewaluacyjnych opracowanych przez lata doświadczeń zdobytych przy organizacji turniejów BRD realizowanych w naszym województwie, a także w kraju. Łączy w sobie najlepsze cechy turniejów realizowanych wcześniej, jednocześnie odrzuca balast błędów. Celem Konkursu jest oczywiście poprawa przygotowania uczniów do bezpiecznego udziału w ruchu drogowym, którą zamierza się osiągnąć za pomocą wysokiego poziomu przygotowania uczniów oraz masowego udziału dzieci i szkół. Zachęcamy do zapoznania się z Regulaminem Konkursu dostępnym poniżej i pozostałymi dokumentami konkursowymi dostępnymi >>>>TUTAJ.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki