Dane teleadresowe

Dane teleadresowe WORD Zielona Góra

  • 23-05-2019
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego
ul. Nowa 4b
65-339 Zielona Góra
 
email: zgora@wordy.pl
 
telefony:
Sekretariat 68 4765370
Wydział Obsługi Egzaminów 68 4765372
Wydział Szkolenia 68 4765393
 
NIP : 973-05-50-137
REGON : 970703845
 
KONTO WORD ZIELONA GÓRA:
BANK PEKAO S.A. /O Zielona Góra
06 1240 6843 1111 0000 4982 0546
 
Inspektor Ochrony Danych:
Karolina Prokopowicz
email: odo@zg.wordy.pl

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją