Sekretariat Lubuskiej Rady BRD

SEKRETARIAT

  • 11-02-2018
Sekretariat Wojewódzkiej Rady BRD
WORD
ul. Nowa 4b,
65-339 Zielona Góra
 
Marek Pasek
Sekretarz Wojewódzkiej Rady BRD
tel. (0-68) 476-53-89, fax: (0-68) 476-53-77 pasek@zg.wordy.pl
 
Art. 117 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz.U.05.108.908) w pkt. 1 stanowi, że "do zadań ośrodka należy organizowanie egzaminów państwowych sprawdzających kwalifikacje osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami oraz kierujących pojazdami", oraz w pkt 2 "Ośrodek może wykonywać inne zadania z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego".
 
Rozszerzeniem tego zapisu jest art. 119 tej ustawy, który w pkt 3 ust. 4 stanowi, że rozchodami ośrodka są m. in. wydatki na "poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na obszarze województwa, w szczególności na popularyzację przepisów o ruchu drogowym i podnoszenie kultury jazdy kierowców (...)".
By umożliwić Państwu większą łatwość w sprecyzowaniu zadań na rzecz BRD jakie planujecie na dany rok, a o których dofinansowanie chcielibyście się zwrócić, zamieszczamy WZÓR wniosku (do pobrania). Jest to wspólny wniosek dla WORDów w Zielonej Górze i w Gorzowie Wlkp.
Wnioski na rok następny należy składać do końca listopada danego roku kalendarzowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki