KARTA ROWEROWA - NOWE PRZEPISY

Hulajnogi elektryczne i urządzenia transportu osobistego (UTO) - warunki techniczne i wyposażenie

Maksymalna długość  hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego - 1,4 m.
Szerokość hulajnogi elektrycznej lub urządzenia transportu osobistego nie może przekraczać 0,9 m.
Masa własna hulajnogi elektrycznej nie może przekroczyć 30 kg.
 
HULAJNOGA ELEKTRYCZNA i URZĄDZENIE TRANSPORTU OSOBISEGO POWINNY BYĆ WYPOSAŻONE:
1) z przodu - co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej;
2) z tyłu - co najmniej w jeden odblask barwy czerwonej o kształcie innym niż trójkąt oraz co najmniej w jedno światło pozycyjne barwy czerwonej;
Dopuszcza się, aby światła pozycyjne były zdemontowane, jeżeli kierujący porusza się w warunkach, gdy nie jest obowiązany do ich używania.
Dopuszcza się migające światła pozycyjne.
Światła czerwone nie mogą być widoczne z przodu, a światła białe lub żółte selektywne - z tyłu.
3) co najmniej w jeden skutecznie działający hamulec;
4) w dzwonek lub inny sygnał ostrzegawczy o nieprzeraźliwym dźwięku.
5) w numer rozpoznawczy lub kod graficzny umożliwiający identyfikację, nadany i umieszczony przez producenta w sposób trwały na ramie lub innym podobnym podstawowym elemencie konstrukcyjnym;
6) podpórkę lub podpórki zapewniające stabilne ustawienie na podłożu.
7) konstrukcja musi ograniczać rozwijanie prędkości przekraczającej 20 km/h i zapewniać możliwość skutecznego hamowania.
 
Ponadto HULAJNOGA ELEKTRYCZNA powinna posiadać z boku - co najmniej jeden odblask barwy białej lub żółtej samochodowej, zapewniający widoczność po obu stronach.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją