SZKOLENIE

Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy

I. DLA KOGO ?

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na kierowców szkolacych się w Ośrodkach Szkolenia Kierowców, firm i instytucji oraz wszystkich, którzy chcą zdobyć podstawowe umiejętności ratujące życie.

II. UCZESTNICTWO

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest złożenie odpowiednio wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa oraz wniesienie opłaty.

III. CEL SZKOLENIA

  1. Przygotowanie uczestników szkolenia do udzielenia pierwszej pomocy.
  2. Wypracowanie mechanizmu odpowiedniego zachowania na miejscu wypadku.
  3. Podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

IV. WYMIAR GODZINOWY I ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia realizowane są w ciągu jednego dnia:
  1. Godzina lekcyjna szkolenia trwa 45 minut.
  2. Łączny wymiar szkolenia wynosi 4 godziny zajęć lekcyjnych.
  3. Zajęcia realizowane są w ciągu jednego dnia.
  4. Zajęcia dydaktyczne prowadzone są formie wykładów – szkolenie teoretyczne oraz pokazu/ćwiczeń – szkolenie praktyczne, realizowane w salach wykładowych w siedzibie WORD Zielona Góra.
W przypadku szkoleń zleconych istnieje możliwość dostosowania wymiaru godzinowego oraz programu szkolenia do indywidualnych potrzeb.

V. WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia wydaje Dyrektor Ośrodka osobom, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach przewidzianych planem szkolenia.

VI. WYMAGANE DOKUMENTY

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów:
  1. Zgłoszenia uczestnictwa.
  2. Dowodu wniesienia opłaty za szkolenie.
  3. Upoważnienie jednorazowe do zapisu przez osobę inną niż Kierownik OSK (UWAGA! wymagane tylko dla OSK)
SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Załączniki