SZKOLENIE

Obsługa tachografu cyfrowego - czas pracy kierowców

I. DLA KOGO ?

Ukończenie szkolenia pozwala na pozyskanie niezbędnej wiedzy do samodzielnej obsługi tachografów wykorzystywanych w pojazdach służących do transportu drogowego. Szkolenie przedstawia wymagania prawa w zakresie czasu pracy kierowcy.

II. CEL SZKOLENIA

 1. Przekazanie uczestnikom wiedzy, która pozwoli im na poprawną obsługę urządzenia rejestrującego i właściwe wykorzystanie tachografu w codziennej pracy.
 2. Przedstawienie uregulowań prawnych dotyczących systemu tachografów cyfrowych oraz kierowców wykonujących transport drogowy, w tym niektórych obostrzeń dotyczących czasu pracy kierowców.

III. PROGRAM SZKOLENIA, WYMIAR CZASOWY ORAZ KOSZT SZKOLENIA

 1. Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. podstawy prawne funkcjonowania systemu tachografów cyfrowych,
  2. zakres obowiązków przedsiębiorców i kierowców,
  3. sankcje za naruszenia norm czasu jazdy, postoju oraz za niewłaściwe wykorzystywanie urządzeń rejestrujących,
  4. rodzaje i przeznaczenie elektronicznych kart chipowych do tachografów,
  5. budowa tachografu cyfrowego,
  6. piktogramy – język tachografów cyfrowych,
  7. prawidłowa obsługa tachografu cyfrowego,
  8. analiza wydruków z tachografu cyfrowego,
  9. ćwiczenia praktyczne z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych z zakresu codziennej obsługi tachografu cyfrowego.
 2. Łączny wymiar szkolenia wynosi 8 godzin zajęć lekcyjnych. Szkolenie trwa 1 dzień.
 3. Koszt szkolenia wynosi 300 zł brutto/osobę

IV. WARUNKI UDZIAŁU W SZKOLENIU

 1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa.
 2. Dowód uiszczenia opłaty za szkolenie.

V. ORGANIZACJA SZKOLENIA

Zajęcia przeprowadzane są w formie interaktywnego wykładu oraz prezentacji multimedialnych. Podczas szkolenia wykorzystywane są zestawy szkoleniowe, wyposażone w tachografy Siemens VDO DTCO 1381 i Stoneridge SE5000 na których odbywają się indywidualne ćwiczenia praktyczne.
Nauka obsługi tachografu cyfrowego z wykorzystaniem stanowisk szkoleniowych obejmuje następujące zagadnienia:
 1. Obsługa drukarki
  1. wybór odpowiedniego papieru
  2. uzupełnienie papieru w drukarce
 2. Charakterystyka interfejsu użytkownika
 3. Logowanie kierowcy
 4. Interpretacja informacji wyświetlanych na ekranie tachografu
  1. wyświetlacz dostępny podczas jazdy
  2. wyświetlacz dostępny podczas postoju
 5. Przerwa na odpoczynek
 6. Sporządzanie wydruków
  1. wydruk dzienny z karty kierowcy
  2. wydruk dzienny z tachografu
 7. Czas UTC i czas lokalny
 8. Koniec pracy
  1. odpoczynek dzienny w pojeździe
  2. odpoczynek dzienny poza pojazdem
 9. Wylogowanie
 10. Jazda załogowa
 11. Funkcja przeprawa promem, funkcja OUT (poza zakresem)
 12. Struktura menu (charakterystyka i opis dostępnych funkcji)

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE
-------------------------------------------------------
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra :  telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93 lub osobiście: pok. 107, 113 (I piętro) w godzinach.: 0700 ÷ 15.00.

Załączniki