Nowości

Ważne informacje! Wznowienie egzaminów kat. motocyklowych

Od dnia 12 kwietnia 2021r. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego wznowił egzaminowanie praktyczne w zakresie kategorii A prawa jazdy.
W związku z tym zachęcamy do korzystania (tak, jak w poprzednim okresie) z własnego stroju ochronnego a ponadto odpowiedniego kasku ochronnego.
Przypominamy, że odpowiedni kask motocyklowy to ten, który spełnia określone warunki i jest homologowany.   
Kaski motocyklowe, które można użytkować jeżdżąc po drogach Unii Europejskiej, muszą spełniać normę ECE 22.05. Informacje o tym, że kask jest homologowany, znajdziemy na skorupie i na pasku.
Na rynku możemy znaleźć kaski z oznaczeniem zgodności europejskiej CE. Nie jest ona równoznaczna z uzyskaniem homologacji. Kask wyłącznie z symbolem CE zapewne nie spełnia standardów ECE 22.05 i nie powinniśmy brać go pod uwagę. Bywa że niektórzy producenci chwalą się, że ich kask posiada ten certyfikat. Tymczasem to nic innego jak oznaczenie, że dany produkt spełnia wszystkie normy i dyrektywy Unii Europejskiej, które obejmują ochronę środowiska i zdrowia, a także bezpieczeństwo użytkowania. CE nie ma nic wspólnego z homologacją ECE. Posiadanie przez kask jedynie certyfikatu CE zupełnie wyłącza go z ruchu drogowego. Z takim kaskiem osoba przystępująca do egzaminu nie będzie dopuszczona. Może jednak w takim przypadku przystąpić do egzaminu w kasku, którego właścicielem jest tut. WORD.
Kask homologowany, pasek i wizjer muszą posiadać znak homologacji typu. Zgodnie z regulaminem ONZ Nr 22 może zawierać duże E w okręgu, po którym następuje liczba (np. E20 – Polska), po nim powinna znajdować się seria cyfr i liter, zawierająca szczegóły dotyczące homologacji typu.
Nowe zasady certyfikowania kasków legitymujące się oznaczeniem pt.”ECE 22.06″ zostaną wprowadzone najprawdopodobniej jeszcze w tym roku. Co ciekawe nową normę będą musiały spełniać nie tylko kaski, ale i akcesoria, które będziemy dołączać do kasku: np. dedykowane interkomy. Poza tym najważniejszą zmianą będzie rozszerzenie testów zderzeniowych – dzięki temu produkty testowane będą musiały być bezpieczniejsze.
Podsumowując:
  1. Kask motocyklowy musi posiadać atest ECE R22-05, który jest wymagany w Polsce.
  2. Jeśli dodatkowo posiada certyfikat Snell to bardzo dobrze – mamy pewność, że ten kask zdał bardziej rygorystyczne testy i będzie chronić znacznie lepiej niż kask z samym ECE R22-05.
  3. Jeśli kask nie zdał testów ECE (nie posiada naklejki z informacją), nawet nie warto wkładać takiego kasku na głowę! Sam certyfikat CE (bez ECE) nie wystarczy! Taki kask nie będzie chronił.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją