Nowości

Obowiązkowe maski i rękawiczki. Zakaz przebywania na terenie WORD.

  • 11-08-2020
Przypominamy, iż na terenie WORD obowiązuje bezwzględny nakaz noszenia maseczek oraz jednorazowych rękawiczek ochronnych (nie mogą to być rękawiczki foliowe).
 
Przypominamy również, iż na terenie WORD mogą przebywać jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w WOE. Nie jest dozwolone przebywanie na ternie WORD osób towarzyszących osobom egzaminowanym z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych oraz sytuacji przewidzianych szczególnymi przepisami tj. udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją