Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
   
Strona główna / Szkolenia / Szkolenie okresowe kierowców

Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze prowadzi szkolenie okresowe (tzw. kwalifikację okresową), realizowaną w formie kursu okresowego kierowców posiadających prawa jazdy kategorii:

 1. C1, C1+E, C i C+E lub
 2. D1, D1+E, D i D+E.

Zgodnie z art. 3 ustawy z dnia 17 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym oraz o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 235, poz. 1701), kierowcy wykonujący przewóz drogowy są zobowiązani do odbycia szkolenia okresowego i uzyskania wpisu do prawa jazdy, w następujących terminach:

 

Kategoria prawa jazdy Data uzyskania po raz pierwszy Termin ukończenia szkolenia
i uzyskania wymaganego wpisu do prawa jazdy
D1, D1+E, D, D+E do 31.12.1980 do 10.09.2009
01.01.1981 - 31.12.1990 do 10.09.2010
01.01.1991 - 31.12.2000 do 10.09.2011
01.01.2001 - 31.12.2005 do 10.09.2012
01.01.2006 - 10.09.2008 do 10.09.2013
C1, C1+E, C, C+E do 31 12.1980 do 10.09.2010
01.01.1981 - 31.12.1995 do 10.09.2011
01.01.1996 - 31.12.2000 do 10.09.2012
01.01.2001 - 31.12.2005 do 10.09.2013
01.01.2006 - 10.09.2009 do 10.09.2014

a następnie co 5 lat.

Do szkolenia okresowego może przystąpić osoba:
 1. Która na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej: 
  1. przebywa co najmniej 185 dni w roku ze względu na więzi osobiste lub zawodowe, albo
  2. studiuje od co najmniej sześciu miesięcy i przedstawi zaświadczenie potwierdzające ten fakt.
 2. Niebędąca obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, wykonująca przewóz drogowy na rzecz podmiotu mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest umożliwienie kierowcom uaktualnienia wiedzy mającej szczególne znaczenie w wykonywanej przez nich pracy, ze szczególnym podkreśleniem bezpieczeństwa drogowego i racjonalnego zużycia paliwa.

Wymiar godzinowy i organizacja szkolenia

Tradycyjna forma zajęć w postaci wykładów zastąpiona została ćwiczeniami pod nadzorem trenera - wykładowcy, przy użyciu komputera i specjalistycznego oprogramowania wspomagającego proces kształcenia - prowadzonymi w sali ośrodka szkolenia.

Zgodnie z § 12 ust. 1, pkt 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 1 kwietnia 2010 r. w sprawie szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy (Dz.U. Nr 53, poz. 314) jest to jedna z dopuszczalnych form prowadzenia zajęć teoretycznych.

Taka forma organizacji zajęć daje możliwość elastycznego dopasowania czasu szkolenia do dyspozycyjności osoby szkolonej jak również terminu rozpoczęcia oraz zakończenia szkolenia, ponieważ zajęcia odbywają się tokiem indywidualnym co sprawia, że osoby uczące się szybciej mogą ukończyć kurs w krótszym czasie.

Wydawanie zaświadczeń

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia okresowego wydaje Dyrektor Ośrodka w dniu zakończenia szkolenia osobom, które uczestniczyły we wszystkich zajęciach przewidzianych planem szkolenia.

Wymagane dokumenty

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest wcześniejsze złożenie następujących dokumentów:

 1. Zgłoszenia uczestnictwa.
 2. Kserokopii posiadanego prawa jazdy.
 3. Dowodu wniesienia opłaty za szkolenie.
Kredytowanie szkolenia - szczegóły


Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Zielona Góra w godz.: 07.00 ÷ 15.00:
* telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93, 68 476 53 85, 68 476 53 74 lub
* osobiście: pok. 107, 113 (I piętro).

 
 
 
poleć serwis znajomym | kontakt | drukuj | mapa serwisu
serwis zarządzany przez e-CMS     © 2005