Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
   
Strona główna / Szkolenia / Szkolenie w zakresie kierowania ruchem drogowym

Uczestnicy szkolenia
 1. Polecenia lub sygnały może dawać uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze:
  1. policjant;
  2. żołnierz Żandarmerii Wojskowej lub wojskowego organu porządkowego;
  3. funkcjonariusz Straży Granicznej;
  4. inspektor Inspekcji Transportu Drogowego;
  5. umundurowany inspektor kontroli skarbowej lub funkcjonariusz celny;
  6. strażnik gminny (miejski);
  7. pracownik kolejowy na przejeździe kolejowym;
  8. osoba działająca w imieniu zarządcy drogi lub osoba wykonująca roboty na drodze na zlecenie lub za zgodą zarządcy drogi;
  9. osoba nadzorująca bezpieczne przejście dzieci przez jezdnię, w wyznaczonym miejscu;
  10. kierujący autobusem szkolnym w miejscach postoju związanych z wsiadaniem lub wysiadaniem dzieci;
  11. strażnik leśny lub funkcjonariusz Straży Parku - na terenie odpowiednio lasu lub parku narodowego;
  12. strażak PSP podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  13. członek OSP podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej.
 2. Do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdujacej sie na drodze upoważnia się:
  1. osoby odpowiedzialne za utrzymanie porządku podczas przemarszu procesji, pielgrzymki konduktu pogrzebowego lub innej zorganizowanej grupy - jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia ich bezpiecznego przemarszu;
  2. strażaków jednostek ochrony przeciwpożarowej - podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej;
  3. funkcjonariuszy Biura Ochrony Rządu - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa ochranianych osób, obiektów i urządzeń;
  4. umundurowanych i odpowiednio oznakowanych pracowników nadzoru ruchu komunikacji miejskiej - podczas wykonywania czynności związanych z zapewnieniem płynności ruchu pojazdów komunikacji miejskiej, zdarzeń drogowych oraz awarii technicznych z udziałem tych pojazdów;
  5. osoby wykonujące pilotaż pojazdów nienormatywnych - podczas wykonywania czynności związanych z przejazdem tych pojazdów;
  6. członów zespołu ratownictwa medycznego - podczas akcji prowadzenia medycznych czynności ratunkowych.
 3. Osoby, o których mowa w pkt 1 lit. g-k i osoby upoważnione do dawania poleceń i sygnałów uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdujacej sie na drodze mogą wykonywać czynności związane z kierowaniem ruchem drogowym pod warunkiem ukończenia odpowiedniego szkolenia, organizowanego odpłatnie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego.
Cel i program szkolenia
 1. Celem szkolenia jest nauczenie szkolonych podawania sygnałów i poleceń uczestnikowi ruchu lub innej osobie znajdującej się na drodze zgodnie z zakresem kompetencji osób uprawnionych do kierowania ruchem drogowym i obowiązującymi przepisami.
 2. Program szkolenia w zakresie kierowania ruchem drogowym obejmuje 8 godzin zajęć lekcyjnych, w tym 2 godziny ćwiczeń praktycznych.
Wydawanie zaświadczeń
 1. Potwierdzeniem ukończenia szkolenia jest pozytywne zaliczenie testu i egzaminu praktycznego zgodnie z zakresem programu szkolenia. Dokumentem potwierdzającym posiadanie uprawnień do wykonywania niektórych czynności związanych z kierowaniem ruchem drogowym jest zaświadczenie wydane przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
 2. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt 5, zachowuje ważność przez okres 5 lat od daty wydania.
 3. Po upływie okresu, o którym mowa w pkt. 6, zaświadczenie wydaje się po odbyciu ponownego szkolenia.
 4. Wojewódzki ośrodek ruchu drogowego prowadzi ewidencję wydanych zaświadczeń o ukończeniu szkolenia.
Warunki udziału w szkoleniu
 1. Złożenie wypełnionego i podpisanego zgłoszenia uczestnictwa oraz (dowodu) opłaty za szkolenie, której koszty ponosi:
  1. pracodawca - w przypadku osoby przez niego zatrudnionej;
  2. osoba zainteresowana - w innych przypadkach.
 2. Przedłożenie organizatorowi szkolenia dokumentu tożsamości lub prawa jazdy przed przystąpieniem do sprawdzianu końcowego (okresowego).


Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Zielona Góra
w godz.: 07.00 ÷ 15.00:
* telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93, 68 476 53 85, 68 476 53 74 lub
* osobiście: pok. 107 i 113 (I piętro).

 
 
 
poleć serwis znajomym | kontakt | drukuj | mapa serwisu
serwis zarządzany przez e-CMS     © 2005