Serwis wykorzystuje pliki cookies do przechowywania informacji na Twoim komputerze. Są one wykorzystywane w celu zapewnienia poprawnego działania serwisu. W każdej chwili możesz dokonać zmiany ustawień dot. przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce. Korzystając z serwisu wyrażasz zgodę na przechowywanie plików cookies na Twoim komputerze.
x
 
   
Strona główna / Szkolenia / Kursy ADR (dla kierowców przewożących towary niebezpieczne)
Cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest zapoznanie kierowców z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie im podstawowych informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, a w sytuacji gdy wypadek zaistnieje, umożliwiających kierowcom podjęcie działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku i koniecznych dla zachowania ich własnego bezpieczeństwa oraz bezpieczeństwa innych osób i środowiska.

Uczestnicy

W kursach dokształcających mogą uczestniczyć:

 1. W początkowym kursie podstawowym - kierowcy, którzy ukończyli 21 lat, ubiegający się po raz pierwszy o wydanie zaświadczenia ADR.
 2. W początkowym kursie specjalistycznym - kierowcy, którzy ukończyli z wynikiem pozytywnym kurs podstawowy.
 3. W kursie doskonalącym - podstawowym lub specjalistycznym - odpowiednio kierowcy posiadający wymagane przepisami zaświadczenia ADR, w roku poprzedzającym datę upływu ich ważności.
Zasady organizacji kursów
 1. Zajęcia odbywają się: od soboty do wtorku - szkolenie podstawowe, od wtorku do czwartku - cysterny,
 2. Zajęcia prowadzone są w formie wykładów oraz ćwiczeń i zajęć praktycznych.
 3. Dzienny wymiar zajęć wynosi do 8 godzin lekcyjnych.
Godzinowy wymiar zajęć
 1. Szkolenie początkowe:
  1. Kurs podstawowy - 24 godziny.
  2. Kursy specjalistyczne:
   1. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - 16 godzin;
   2. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 8 godzin;
   3. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 8 godzin.
 2. Szkolenie doskonalące:
  1. Kurs podstawowy - 16 godzin.
  2. Kursy specjalistyczne:
   1. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach - 8 godzin;
   2. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 - 5 godzin;
   3. w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 - 5 godzin.
Wymagane dokumenty

Szkolenie może rozpocząć osoba, która złoży następujące dokumenty:

 1. Zgłoszenie uczestnictwa.
 2. Kserokopia prawa jazdy.
 3. Kserokopia posiadanego dotychczas zaświadczenia ADR - tylko uczestnicy kursów specjalistycznych i doskonalących.
 4. Dowód uiszczenia opłaty za kurs.
Opłaty i płatnicy

Koszty opłaty za kurs dokształcający, w tym za egzamin, ponosi:

 1. Przedsiębiorca wykonujący działalność gospodarczą w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych lub inny podmiot wykonujący takie przewozy - w przypadku uczestnika kursu przez niego zatrudnionego lub, gdy osobiście wykonuje tę działalność.
 2. Jednostka wojskowa - w przypadku szkolenia żołnierzy na potrzeby wojska.
 3. Uczestnik kursu - w innych wypadkach.
 4. W indywidualnie uzasadnionych przypadkach opłata za kurs może być wniesiona w ratach, na warunkach określonych przez organizatora kursu.
Warunek ukończenia kursu

Kurs dokształcający uznaje się za ukończony z wynikiem pozytywnym, jeżeli osoba w nim uczestnicząca zda egzamin przed trzyosobową komisją egzaminacyjną. Przewodniczącym komisji jest osoba wyznaczona przez Marszałka Województwa.

Wydawanie i przedłużanie zaświadczeń ADR

Zaświadczenie ADR ważne na okres 5 lat wydaje (przedłuża) Marszałek Województwa Lubuskiego po zdaniu egzaminu.

Kredytowanie szkolenia - szczegóły


Szczegółowe informacje można uzyskać w WORD Zielona Góra
w godz.: 07.00 ÷ 15.00:
* telefonicznie pod numerem: 68 476 53 93, 68 476 53 85, 68 476 53 74 lub
* osobiście: pok. 107 i 113 (I piętro).

 
 
 
poleć serwis znajomym | kontakt | drukuj | mapa serwisu
serwis zarządzany przez e-CMS     © 2005