Terminy szkoleń

Terminy szkoleń

  • 30-01-2018
SZKOLENIE KIEROWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY
Lp. Rodzaj i zakres kursu Termin
1. Kursy kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E prowadzone w formie e-learningu
01-31.10.2020
2. Egzamin państwowy dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E -
3. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E prowadzone w formie e-learningu
01-31.10.2020
 
KURSY ADR
(DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE)
Lp. Rodzaj i zakres kursu Termin
1. Kurs ADR: szkolenie podstawowe trwa nabór
2. Kurs ADR specjalistyczny - przewóz w cysternach trwa nabór
 
POZOSTAŁE
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA
Lp. Rodzaj kursu - szkolenia Termin
1. Kurs dla kandydatow na instruktorów trwa nabór
2. Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów trwa nabór
3. Kurs przedegzaminacyjny dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie wykonywania transportu drogowego 16-23.10.2020
4. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
24-25.10.2020
kurs odwołany
5. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 21.11.2020(?)
6. Kurs uzupełniający dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne 13, 16.10.2020
7. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy trwa nabór
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją