SZKOLENIE NAUCZYCIELI

Szkolenie nauczycieli w zakresie Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego W Zielonej Górze zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie zadań szkoły i nauczycieli (szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego - WK). Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli koordynatorów WK rozpoczynających pracę w szkole w tym zakresie oraz wszystkich tych osób, które do tej pory nie zostały przeszkolone lub mają potrzebę odnowienia przedmiotowej wiedzy. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się do 31 października za pomocą poczty elektronicznej na adres pasek@zg.wordy.pl podając podstawowe dane: imię i nazwisko, szkoła, telefon i adres e-mail do nauczyciela. Szkolenie odbędzie się w piątek 16 listopada 2018 r.  w godzinach 13:00 – 17:00 w siedzibie WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b. Nauczycieli posiadających już przeszkolenie, doświadczenie, a także dyrektorów szkół prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji.
Szkolenie jest bezpłatne.
Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.