SZKOLENIE NAUCZYCIELI

Szkolenie nauczycieli w zakresie Wychowania Komunikacyjnego

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego Zielona Góra zaprasza nauczycieli szkół podstawowych na szkolenie w zakresie realizacji zadań szkoły i nauczycieli – szkolnych koordynatorów Wychowania Komunikacyjnego (WK). Zgodnie z podstawą programową każda szkoła podstawowa ma obowiązek przygotowania uczniów do uzyskania karty rowerowej, do wydania której upoważniony jest dyrektor szkoły. Problematyką tą zajmuje się szkolny koordynator WK po odpowiednim przeszkoleniu w WORD.
Szkolenie organizowane jest dla nauczycieli koordynatorów WK rozpoczynających pracę w szkole w tym zakresie oraz wszystkich tych osób, które do tej pory nie zostały przeszkolone lub mają potrzebę odnowienia przedmiotowej wiedzy. Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zgłaszanie się do 24 października za pomocą e-maila przesłanego na adres pasek@zg.wordy.pl z podaniem podstawowych danych: imię i nazwisko, szkoła, telefon i adres e-mail do nauczyciela. Szkolenie jest bezpłatne.
Termin szkolenia – środa 30 października 2019 r. w godzinach 11:30 – 15:15.
Szkolenie odbędzie się w WORD Zielona Góra, ul. Nowa 4b. Prosimy o pomoc w rozpropagowaniu informacji w sąsiednich oraz zaprzyjaźnionych szkołach.