PLATFORMA SZKOLENIOWA AM

Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kategorii AM

Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b, 65-339 Zielona Góra organizuje dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów bezpłatne szkolenia umożliwiające poznanie przepisów ruchu drogowego w zakresie prawa jazdy kat. AM (motorower). Nauka odbywać się będzie w domu na własnym komputerze z dostępem do sieci Internet na opracowanym specjalnie do tego celu oprogramowaniu e-learning Wydawnictwa Grupa IMAGE Sp. z o.o. ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa pod adresem https://www.edukacjabrd.pl/. Nauczyciel koordynator BRD na terenie szkoły organizuje konsultacje w ramach zajęć pozalekcyjnych – 20 godzin lekcyjnych, jedna godzina w tygodniu.
 
Komunikaty przesyłane do nauczycieli koordynatorów BRD dostępne są również dla wszystkich zainteresowanych na stronie  BIULETYNU INFORMACYJNEGO WORD ZIELONA GÓRA pod adresem http://www.info.zgora.wordy.pl/