KLAUZULA INFORMACYJNA

Ochrona danych osobowych

Zgodnie z decyzją Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Zielonej Górze został powołany Administrator Bezpieczeństwa Informacji.
Powołanym Administratorem Bezpieczeństwa Informacji jest Pan Dariusz Bukowski, do którego należy kierować wszelkie sprawy związane z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych.
Kontakt tel. (68) 47-65-391, e-mail: odo@zg.wordy.pl
 
Klauzula informacyjna dla kandydatów na kierowców i kierowców przystępujących do egzaminu państwowego na prawo jazdy
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu egzaminowania.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych w zakresie wymaganym:
  • Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
  • Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.
 
Klauzula informacyjna dla osób uczestniczących w szkoleniach.
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Nowa 4b.
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia szkolenia.
 3. Pani/Pana dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż upoważnione na podstawie przepisów prawa.
 4. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 5. Podanie danych osobowych (w zależności od rodzaju szkolenia), w zakresie wymaganym:
  • Ustawą z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2012 poz. 1137 z późn. zm);
  • Ustawą z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (Dz. U. z 2015 r. poz.155, z późn. zm.);
  • Ustawą z dnia 6 września 2001 o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz.1414, z późn. zm.);
  • Ustawa z dnia 8 września 2006  roku o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2013 r. poz.757,z późn. zm.);
jest obligatoryjne, natomiast podanie danych osobowych w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa dobrowolne.