Terminy szkoleń

Terminy szkoleń

SZKOLENIE KIEROWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY
Lp. Rodzaj i zakres kursu Termin
1. Kursy kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E prowadzone w formie e-learningu
01-23, 28-30.12.2020 (bez weekendów)
2. Egzamin państwowy dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E -
3. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E prowadzone w formie e-learningu
01-23, 28-30.12.2020 (bez weekendów)
 
KURSY ADR
(DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE)
Lp. Rodzaj i zakres kursu Termin
1. Kurs ADR: szkolenie podstawowe trwa nabór
2. Kurs ADR specjalistyczny - przewóz w cysternach trwa nabór
 
POZOSTAŁE
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA
Lp. Rodzaj kursu - szkolenia Termin
1. Kurs dla kandydatow na instruktorów trwa nabór
2. Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów trwa nabór
3. Kurs przedegzaminacyjny dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie wykonywania transportu drogowego trwa nabór
4. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
19-20.12.2020
(nabór wznowiony)
5. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 19.12.2020
6. Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne 18-19.11.2020
7. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy trwa nabór