Terminy szkoleń

Terminy szkoleń

SZKOLENIE KIEROWCÓW
WYKONUJĄCYCH PRZEWÓZ DROGOWY
Lp. Rodzaj i zakres kursu Termin
1. Kursy kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E oraz D1, D1+E, D, D+E prowadzone w formie e-learningu
01-26.02.2021 (bez weekendów)
2. Egzamin państwowy dla osób, które ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej kierowców w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E -
3. Szkolenie okresowe kierowców wykonujących przewóz drogowy w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E lub D1, D1+E, D, D+E prowadzone w formie e-learningu
01-26.02.2021 (bez weekendów)
 
KURSY ADR
(DLA KIEROWCÓW PRZEWOŻĄCYCH TOWARY NIEBEZPIECZNE)
Lp. Rodzaj i zakres kursu Termin
1. Kurs ADR: szkolenie podstawowe  trwa nabór
2. Kurs ADR: specjalistyczny - przewóz w cysternach trwa nabór 
 
POZOSTAŁE
KURSY DOKSZTAŁCAJĄCE I SZKOLENIA
Lp. Rodzaj kursu - szkolenia Termin
1. Kurs dla kandydatow na instruktorów trwa nabór
2. Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów trwa nabór
3. Kurs przedegzaminacyjny dla osób ubiegających się o Certyfikat Kompetencji Zawodowych w zakresie wykonywania transportu drogowego trwa nabór
4. Kurs reedukacyjny w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii
20-21.03.2021
5. Szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego 20.03.2021
6. Kurs dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych i pojazdów przewożących wartości pieniężne 23-24.02.2021
7. Szkolenie osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy trwa nabór