Nowości

Zawieszenie realizacji egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2018 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zmianami), z uwagi na zbliżający się okres zimowy WORD Zielona Góra zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.
Egzaminy teoretyczne w zakresie ww. kategorii realizowane będą bez zmian.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją