Nowości

Wznowienie realizacji egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

Informujemy, że od dnia 1 kwietnia 2019 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zmianami), WORD Zielona Góra wznawia realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.
 
Zapisy na egzaminy ww. kategorii realizowane będą od dnia 25 marca 2019r.
 
Przypominamy jednocześnie, że WORD Zielona Góra w celu realizacji egzaminu praktycznego na kat. AM, posiada motorower Yamaha Neo's 4 z bezstopniową skrzynią biegów (automat).

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją