Nowości

Zakaz przebywania na terenie WORD

  • 11-08-2020
Przypominamy, iż na terenie WORD mogą przebywać jedynie osoby z bieżącym terminem egzaminu lub załatwiające sprawę zapisu w WOE. Nie jest dozwolone przebywanie na ternie WORD osób towarzyszących osobom egzaminowanym z wyjątkiem opiekunów osób niepełnosprawnych oraz sytuacji przewidzianych szczególnymi przepisami tj. udziału w egzaminie tłumacza przysięgłego lub tłumacza języka migowego.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją