Nowości

KONTYNUACJA REKRUTACJI DO PROJEKTU EDUKACJA BRD

REKRUTACJA DO PROJEKTU EDUKACJA BRD

W związku z licznymi pytaniami przedłużamy rekrutację nauczycieli do projektu Platforma szkoleniowa BRD w zakresie kat. AM - edycja 2018/2019. Możliwość uzyskania wynagrodzenia w kwocie nawet 2300 zł brutto za każdą prowadzoną co najmniej 10 osobową grupę uczniów. Do dnia 11.02.2019 r. oczekujemy na przesłanie skanu deklaracji uczestnictwa w projekcie  na adres e-mail: edukacjabrd@zg.wordy.pl .
 

Załączniki

Kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów

Zapraszamy wszystkich chętnych na kurs kwalifikacyjny dla egzaminatorów - podstawowy i dla rozszerzających zakres posiadanych uprawnień. Zapisy prowadzimy do dnia, odpowiednio 28.01.2019 oraz 11.02.2019. Szczegóły: telefonicznie – 68 476 53 93, 512 012 182 lub osobiście w siedzibie WORD p.107 (I piętro).
czytaj dalej

Szkolenie zmniejszające punkty karne !

Zapraszamy na szkolenie kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego umożliwiające obniżenie stanu konta punktowego.
Najbliższy termin - 19 stycznia 2019 r. o godz. 0850 I piętro, sala 115.
 
czytaj dalej

Zawieszenie realizacji egzaminów praktycznych kat. motocyklowych

Informujemy, że od dnia 1 listopada 2018 roku, działając w  oparciu  o § 17  ust. 1  rozporządzenia  Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie egzaminowania osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, szkolenia, egzaminowania i uzyskiwania uprawnień przez  egzaminatorów oraz wzorów  dokumentów  stosowanych  w  tych  sprawach  (Dz. U. z 2016 r. poz. 232 ze zmianami), z uwagi na zbliżający się okres zimowy WORD Zielona Góra zawiesza do odwołania realizację egzaminów praktycznych na prawo jazdy kategorii A, A1, A2 i AM.
Egzaminy teoretyczne w zakresie ww. kategorii realizowane będą bez zmian.
czytaj dalej

Masz problem z czytaniem, nie nadążasz za tempem egzaminu?

W WORD Zielona Góra istnieje możliwość przeprowadzenia egzaminu teoretycznego dla osób dyslektycznych lub mających trudności z czytaniem z innych przyczyn, z wykorzystaniem pomocy lektora.
 
czytaj dalej

Ograniczenia dotyczące zapisów na egzamin

Wprowadza się ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Zielonej Górze na podstawie zaleceń Inspektora Ochrony Danych Osobowych związanych z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wprowadza ograniczenia dotyczące obsługi zapisów na egzaminy i uzyskiwania informacji o egzaminach dokonywane przez inne osoby niż te których dane dotyczą.
 
            Każda osoba zapisująca się na egzamin zobowiązana jest okazać pracownikowi WORD dokument zawierający wizerunek  i numer pesel w celu jej identyfikacji. Dodatkowo przy pierwszym  zapisie wymagane jest podanie numeru PKK.
 
            Warunkiem dokonania zapisu na egzamin lub uzyskania informacji o egzaminie w WORD przez osobę inną niż ta, której dane dotyczą, będzie możliwe po okazaniu pracownikowi WORD pisemnego upoważnienia wystawionego dla tej osoby. Pracownik WORD ma prawo żądać okazania przez osobę upoważnioną dokumentu zawierającego jej wizerunek oraz dane zawarte w upoważnieniu.
 
 
DYREKTOR WORD
RAFAŁ GAJEWSKI

Załączniki